article

Aanvraagtype CSW

aTerug

Bij aanvraagtype CSW gaat het om een financiële tussenkomst. U komt in aanmerking voor een dossier van het type CSW (“Contractant Saneert en uiterlijk op 31/05/2022 zijn de Werken al gestart”) als u zelf de bodemsanering verderzet en financiert, tot u een eindverklaring van de overheid hebt gekregen. 

Daarna kunt u aan Promaz een terugbetaling vragen van de gemaakte kosten. Promaz evalueert deze terugbetalingsaanvraag op basis van aangeleverde documenten en bepaalt het terug te betalen bedrag. Klik hier om na te gaan welke kosten in aanmerking komen en welke kosten worden uitgesloten van terugbetaling.

 

Om het risico te beperken dat bepaalde kosten die de aanvrager maakt niet in aanmerking komen voor een terugbetaling door het Fonds of om te vermijden dat de bodemsanering niet kan worden afgerond is in de hierna opgesomde gevallen een voorafgaandelijke goedkeuring van Promaz noodzakelijk over het verloop van de bodemsanering:

• bodemsaneringen die op een andere manier zullen worden uitgevoerd dan via een eenvoudige ontgraving met verwijdering van de tank;
• bodemsaneringen waarbij ook een andere verontreiniging is vastgesteld dan mazout;
• bodemsaneringen waarvan kan verwacht worden dat de kosten hoger oplopen dan 35.000 € excl. BTW;
• bodemsaneringen waarvan de overheid een advies van Promaz wenst;
• lopende bodemsaneringen die nog in uitvoering zijn.
 

Met bodemsanering worden alle maatregelen bedoeld ter behandeling van de bodemverontreiniging.  Het betreft zowel maatregelen binnen de klassieke procedure als maatregelen binnen verkorte procedures (de procedure schadegevallen , maatregelen tijdens een onderzoeksfase, de procedure MGI, de procedure maatregelen van beperkte duur,…)
Bodemsanering verloopt onder leiding van een bodemsaneringsdeskundige.

Meer gedetailleerde info vind je hier.
  

 

 

 

1. Overeenkomst met Promaz

 

 • Stap 1: Aanvraag indienen via e-loket of via invulformulier
 • Stap 2: Aanvraag evalueren door Fonds op volledigheid en ontvankelijkheid (duurtijd 3 maanden)
 • Stap 3: Opmaak overeenkomst door Fonds
 • Stap 4: Ondertekenen overeenkomst door aanvrager

2. In functie van type aanvraag CSW

 

 • Stap 1: Opmaak van saneringsprogramma van alle dossiers in functie van Prioriteitsindex
 • Stap 2: Opstart en uitvoering van bodemsanering door Aanvrager met advies van Fonds
 • Stap 3: Goedkeuring van bodemsanering door het Overheid
 • Stap 4: Opmaak van invulformulier facturen door Fonds
 • Stap 5: Aanleveren van facturen en betalingsbewijzen door de Aanvrager
 • Stap 6: Evaluatie van Terugbetalingsaanvraag door het Fonds
 • Stap 7: Terugbetaling door het Fonds van de aanvaarde kosten in functie Prioriteitsindex. (Duurtijd: functie van aantal dossiers en beschikbare middelen)

 

 

 

De effectieve terugbetaling zal gebeuren volgens de prioriteitsindex (PIP). Er zal voorrang gegeven worden aan dossiers met een woonfunctie en rekening gehouden met de datum van indiening van de aanvraag tot tussenkomst.

 

Wat is een bewijs van ‘woonfunctie’?
Deze informatie vindt u hier

Andere artikelsTerug naar overzicht
article

Aanvraagtype CSC

U komt in aanmerking voor dit type aanvraag als u de bodemsaneringswerken hebt gestart uiterlijk 31/05/2022 en de saneringsprocedure zelf uitgevoerd en voltooid hebt en een eindverklaring hebt.

Lees artikel
article

Aanvraagtype CSO

U komt in aanmerking voor dit type aanvraag als u zélf de noodzakelijke bijkomende bodemonderzoeken en bodemsaneringswerken laat uitvoeren én financiert.

Lees artikel
article

Aanvraagtype PSO

U komt in aanmerking voor dit type aanvraag als u Promaz de noodzakelijke bijkomende bodemonderzoeken en bodemsaneringswerken laat uitvoeren en financieren.

Lees artikel
article

Aanvraagtype PSW

U komt in aanmerking voor dit type aanvraag als u de bodemsaneringswerken zelf reeds gestart hebt uiterlijk 28/02/2022 en Promaz de noodzakelijke bijkomende en bodemsaneringswerken verder laat uitvoeren en financieren.

Lees artikel
Uw antwoord niet gevonden?

Geen paniek, u vindt het waarschijnlijk terug in onze FAQ

Vind het antwoord in de FAQ