article

Aanvraagtype PSW

aTerug

Bij aanvraagtype PSW gaat het om een operationele én financiële tussenkomst. U komt in aanmerking voor een dossier van het type PSW (“Promaz Saneert en neemt de bodemsaneringsprocedure over, nadat u zélf al begonnen was met de uitvoering van bodemsaneringswerken uiterlijk op 28/02/2022 zoals in de wetgeving van het gewest is bepaald”) als Promaz de noodzakelijke bijkomende bodemonderzoeken en bodemsaneringswerken kan laten uitvoeren en financieren, tot er een eindverklaring van de overheid is gekregen.   
  
PSW: timing en termijnen   
Nadat de aanmeldingsperiode van drie jaar is verstreken, zal Promaz een definitief zicht hebben op het aantal uit te voeren dossiers en het beschikbaar budget. De timing van de effectieve start kan momenteel dus nog niet vastgelegd worden.  
Uitzonderlijke dossiers die een acuut milieu- en gezondheidsrisico inhouden, zullen al opgestart worden in de aanmeldingsperiode.  
Na afloop van de bodemsanering door Promaz bestaat de mogelijkheid tot terugbetaling van reeds uitgevoerde kosten van de aanvrager.   

 

1. Overeenkomst met Promaz 

 

 • Stap 1: Aanvraag indienen via e-loket of via invulformulier
 • Stap 2: Aanvraag evalueren door Fonds op volledigheid en ontvankelijkheid (duurtijd 3 maanden)
 • Stap 3: Opmaak overeenkomst door Fonds
 • Stap 4: Ondertekenen overeenkomst door aanvrager

2. In functie van type aanvraag PSW

 

 • Stap 1: Opmaak van totaal saneringsprogramma van alle dossiers in functie van Prioriteitsindex (duurtijd: functie van aantal dossiers en beschikbare middelen)
 • Stap 2: Voorstel van opname op saneringsprogramma jaar X in functie van Prioriteitsindex
 • Stap 3: Goedkeuring saneringsprogramma jaar X door Overheid
 • Stap 4: Opstart in jaar X en uitvoering van bodemsanering door Fonds
 • Stap 5: Goedkeuring van bodemsanering door het Overheid
 • Stap 6: Mogelijkheid tot terugbetaling van kosten door het Fonds

 

Wat is een bewijs van ‘woonfunctie’?  
Deze informatie vindt u hier.   
 
Welke dossiers krijgen prioriteit?   
Het doel van de prioriteitsindex (PIP) is het bepalen van de saneringsprioriteit, gesteund op het risico voor mens en milieu van de aangetroffen verontreiniging en gesteund op socio-economische overwegingen, voor alle aanvragen waarvoor een ontvankelijke aanvraag voor tussenkomst is ingediend.   
Volgende randvoorwaarden zijn van belang voor het opstellen van de prioriteitsbepaling:   

 • In eerste instantie moeten de dossiers aangepakt kunnen worden waar een dreigend gevaar voor mens of milieu aanwezig is;  
 • De verdere indeling van de dossiers houdt rekening met de aanwezigheid van een woonfunctie: dossiers met een woonfunctie worden prioritair behandeld en moeten sneller worden aangepakt dan dossiers met een andere functie dan een woonfunctie;  
 • Er worden voorrangscriteria aangenomen in functie van de gezondheidsrisico's, de milieunoodzaak of socio-economische overwegingen.   
Andere artikelsTerug naar overzicht
article

Aanvraagtype CSC

U komt in aanmerking voor dit type aanvraag als u de bodemsaneringswerken hebt gestart uiterlijk 31/05/2022 en de saneringsprocedure zelf uitgevoerd en voltooid hebt en een eindverklaring hebt.

Lees artikel
article

Aanvraagtype CSO

U komt in aanmerking voor dit type aanvraag als u zélf de noodzakelijke bijkomende bodemonderzoeken en bodemsaneringswerken laat uitvoeren én financiert.

Lees artikel
article

Aanvraagtype CSW

U komt in aanmerking voor dit type aanvraag als u de bodemsaneringswerken hebt gestart uiterlijk 31/05/2022 en zelf de bodemsanering verderzet en financiert.

Lees artikel
article

Aanvraagtype PSO

U komt in aanmerking voor dit type aanvraag als u Promaz de noodzakelijke bijkomende bodemonderzoeken en bodemsaneringswerken laat uitvoeren en financieren.

Lees artikel
Uw antwoord niet gevonden?

Geen paniek, u vindt het waarschijnlijk terug in onze FAQ

Vind het antwoord in de FAQ