article

De verschillende types aanvragen

Aanvraagtype CSC

U komt in aanmerking voor dit type aanvraag als u de bodemsaneringswerken hebt gestart uiterlijk 31/05/2022 en de saneringsprocedure zelf uitgevoerd en voltooid hebt en een eindverklaring hebt.

Aanvraagtype CSO

U komt in aanmerking voor dit type aanvraag als u zélf de noodzakelijke bijkomende bodemonderzoeken en bodemsaneringswerken laat uitvoeren én financiert.

Aanvraagtype CSW

U komt in aanmerking voor dit type aanvraag als u de bodemsaneringswerken hebt gestart uiterlijk 31/05/2022 en zelf de bodemsanering verderzet en financiert.

Aanvraagtype PSO

U komt in aanmerking voor dit type aanvraag als u Promaz de noodzakelijke bijkomende bodemonderzoeken en bodemsaneringswerken laat uitvoeren en financieren. 

Aanvraagtype PSW

U komt in aanmerking voor dit type aanvraag als u de bodemsaneringswerken zelf reeds gestart hebt uiterlijk 28/02/2022 en Promaz de noodzakelijke bijkomende en bodemsaneringswerken verder laat uitvoeren en financieren.