Een vader en zoon spelen met een kruiwagen in de tuin. Het gras en de bomen zijn groen.​

Over Ons

Wat is Promaz?

Promaz is een initiatief van de brandstoffensector, vertegenwoordigd door Energia , Brafco en Informazout . Het is een fonds dat erkend is door de overheid en dat financieel en/of operationeel tussenkomt bij de sanering van bodemverontreinigingen. Die verontreinigingen zijn ontstaan door lekkende mazouttanks en/of -leidingen, die gebruikt worden voor de verwarming van gebouwen mét of zonder woonfunctie. Promaz is actief in heel België en werkt volgens de bepalingen van een samenwerkingsakkoord tussen de federale en gewestelijke overheden en onder controle van de Bodemsaneringscommissie.

Detail van een hand die een bladhoudend plantje plant in verse grond.
Waarom zijn we er?

In en rond gebouwen kan bodemverontreiniging ontstaan door een lek in de mazouttank en/of de 
-leidingen. De sanering van zo’n verontreiniging kan een erg dure zaak zijn. Daarom werd het Promaz-fonds opgericht, met de opdracht om dit soort verontreinigingen aan te pakken en de bodem te saneren. Denkt u dat u een mazoutlek hebt? Heeft u in het verleden al een bodemsanering uitgevoerd om die reden? Dan kan u aanspraak maken op de financiële tussenkomst van het fonds of op de uitvoering van de saneringswerken door het fonds.

Wat doen we?

Promaz komt in heel België tussen bij de sanering van bodemverontreinigingen, als die veroorzaakt zijn door een lek in de mazouttank (en/of de -leidingen). Het gaat altijd om tanks en/of leidingen die dienen voor de verwarming van gebouwen, mét of zonder woonfunctie. De tussenkomst van Promaz kan financieel en/of operationeel zijn, afhankelijk van het type aanvraag. Elke aanvraag kan worden ingediend tot en met 28/02/2025 en moet ontvankelijk worden verklaard door het fonds.