Een vader en zoon spelen met een kruiwagen in de tuin. Het gras en de bomen zijn groen.​

Over Ons

Promaz lost alle administratieve rompslomp op

Promaz lost alle administratieve rompslomp op

We horen het u denken: allemaal goed en wel, maar wordt zo’n bodemsaneringsaanvraag niet erg omslachtig? Aanvragen in zesvoud hier, administratieve toestanden daar, het ene werfbezoek na het andere…   

  

Het klopt dat een bodemsaneringsprocedure een heel uitgebreid proces kan zijn, dat vaak uit verschillende fases bestaat. Veel hangt af van de mate van verontreiniging. Maar wees gerust: ook hier kan Promaz u bijstaan als u dat wilt. We nemen dan alle rompslomp van u over en begeleiden u doorheen de verschillende fases van de bodemsanering. Om u wat meer te informeren, geven we hieronder een overzichtje van de mogelijke fases van een bodemsaneringsprocedure.   

  

Daar gaan we!   

   

1. Het vermoeden   

U dénkt dat u met een mazoutlek zit. Hoe hebt u dat opgemerkt? U ruikt een verdachte mazoutgeur, merkt vlekken op in de grond rond de tank of stelt vast dat uw voorraad mazout sneller slinkt dan normaal. Ook een afgekeurde (of nooit goedgekeurde) mazouttank en water in de tank kunnen wijzen op problemen.  

  

2. De studies   

In eerste instantie kan u uw tank laten testen en een studie laten uitvoeren. Daarin wordt uitgezocht of er effectief sprake is van een verontreiniging. Zo’n onderzoek is in handen van een bevoegd persoon of instantie. Denk aan milieuambtenaar, gerechtsdeskundige, civiele bescherming of milieupolitie.  

  

3. Het onderzoeksverslag  

De bevoegde instantie beschrijft de vermoedelijke of vastgestelde verontreiniging(en) (type, omvang van de schade, ...) en omdat er een wettelijke saneringsplicht is, wordt ook bepaald wat de verdere maatregelen zullen zijn. Dit is het onderzoeksverslag.   

  

3. Het project   

Op basis van het onderzoeksverslag wordt het uiteindelijke saneringsproject beschreven, met de voorkeursmaatregelen die genomen moeten worden om de verontreiniging(en) op te lossen. Ook wordt beschreven welke eventuele maatregelen genomen moeten worden in afwachting van het begin van de werken.  

  

4. De saneringswerken  

Dit is de fase van de uitvoering van de nodige maatregelen.  

  

5. De eindevaluatie  

In de eindevaluatie worden de uitgevoerde maatregelen en de nazorgmaatregelen beschreven.  

   

Het rapport  

De studie-, project- en evaluatiefases worden gegroepeerd in een rapport. Dat moet bij de overheid ingediend worden. Blijkt na één van de projectfases dat er geen bijkomende fases meer moeten uitgevoerd worden, omdat het probleem treffelijk is aangepakt? Dan zal de overheid een eindverklaring opmaken. Dat is een document dat bevestigt dat alle nodige stappen van het bodemsaneringstraject werden uitgevoerd zoals voorzien in de wetgeving. Elke stap is dus belangrijk en moet in de juiste volgorde gebeuren. Soms kan men ook sommige (of alle) stappen groeperen.  

  

De aanmeldingsperiode  

Nog een belangrijk gegeven is de “aanmeldingsperiode”. Die loopt tot 28/02/2025. Tot dan kunt u een aanvraag om hulp bij een bodemsanering indienen bij Promaz. Nadien kunt u géén beroep meer doen op het fonds en mist u de kans om het overgrote deel van de saneringskosten niet te moeten betalen. Na 28/02/2025 kunt u enkel nog beroep doen op uw eigen verzekering of op het verzekeringsysteem dat Promaz aan het uitwerken is.  

Alle aanvragen die op tijd worden ingediend worden geëvalueerd. Er wordt dan ook een volgorde van dringendheid bepaald. En pas daarna beginnen de bodemsaneringen ook echt (los van vervuilingen die een onmiddellijk gevaar voor de gezondheid betekenen en die logischerwijs asap aangepakt worden). Alle reële bodemsaneringsprojecten beginnen dus pas vanaf 2025.  

  

Wat een opluchting!  

U kunt gerust zijn. Promaz helpt u, want we kunnen de rompslomp gewoon van u overnemen. Een bodemsaneringsprocedure is vaak een heel uitgebreid proces, maar Promaz loodst u zonder problemen door de verschillende fases ervan. En da’s een hele opluchting!   

1. Convention avec Promaz
 • Étape 1 : Soumission de la demande via le guichet électronique ou via le formulaire
 • Étape 2 : Évaluation de l’exhaustivité et de la recevabilité de la demande par le fonds (durée 3 mois)
 • Étape 3 : Établissement de la convention par le fonds
 • Étape 4 : Signature de la convention par le demandeur
2. Selon le type de demande CAE
 • Étape 1 : Préparation du programme d’assainissement de tous les dossiers en fonction de l’indice de priorité
 • Étape 2 : Démarrage et mise en œuvre de l’assainissement des sols par le demandeur avec l’avis du fonds
 • Étape 3 : Approbation de l’assainissement des sols par les autorités
 • Étape 4 : Préparation du formulaire de factures par le fonds
 • Étape 5 : Soumission des factures et des preuves de paiement par le demandeur
 • Étape 6 : Évaluation de la demande de remboursement par le fonds
 • Étape 7 : Remboursement par le fonds des frais acceptés selon l’indice de priorité (durée : fonction du nombre de dossiers et des ressources disponibles)

Samen met uw buren

Samen met uw buren

Stel u voor: u vermoedt dat uw bodem vervuild is door een lek in uw mazouttank of -leiding. Dankzij Promaz weet u dat u daar iets aan kunt (laten) doen. Ga dus zeker voor een aanvraag bij Promaz. Maar wat als u schade aan derden heb veroorzaakt, bijvoorbeeld bij een gebuur?  

  

Wel, als u een familiale verzekering hebt die schade aan derden dekt, dan moet u éérst deze verzekering aanspreken. Dat is zo voorzien in de wetgeving rond Promaz.  Hebt u zo’n familiale verzekering? Geef dat dan door aan Promaz. Samen met u en uw verzekeringsmaatschappij bekijken we dan de situatie en we maken de nodige afspraken om de bodemsanering uit te voeren.  

  

Als de bodemverontreiniging zich verspreid zou hebben tot bij de buren, pakken we sowieso ook dié grond aan. Het saneren van alle verontreinigde grond is immers voor iederéén een goede zaak. Met zijn allen maken we werk van een definitieve oplossing. Het is belangrijk dat de eigenaar van het perceel van de lekke mazouttank een aanvraag tot sanering indient, die Promaz dan tegelijkertijd zal proberen af te handelen.  

  

Moest u met uw buur of diens verzekeraar in conflict geraken over de vervuiling, dan zal Promaz u bijstaan om samen tot een oplossing te komen, die voor alle partijen bevredigend is.  

  

Wat een opluchting!  

Zijn uw buren bang dat uw bodemvervuiling ook hún grond heeft aangetast? Stel hen dan gerust, want Promaz pakt ook hún grond aan. Het saneren van álle verontreinigde grond is immers een kerntaak van Promaz.