Ontdek hoe Promaz u kan helpen met een bodemsanering na een mazoutlek

Promaz helpt u bij uw bodemsanering na een mazoutlek

Wat is Promaz?

Promaz is een fonds dat tussenkomt bij de sanering van bodemverontreinigingen, als die ontstaan zijn door lekkende mazouttanks en/of –leidingen gebruikt voor de verwarming van gebouwen, mét of zonder woonfunctie. Het fonds is een initiatief van de brandstoffensector, werkt onder de controle van de Bodemsaneringscommissie en volgens de bepalingen van een samenwerkingsakkoord tussen de federale en gewestelijke overheden.

Promaz zorgt voor schone bodems na de verontreiniging door een mazoutlek
Waarom zijn we er?

Mazouttanks en/of -leidingen, die dienen voor de verwarming van gebouwen, kunnen gaan lekken. Daardoor kunnen in en rond die gebouwen bodemverontreinigingen ontstaan. De sanering van zo’n verontreiniging kan een erg dure zaak zijn. Daarom werd het Promaz-fonds opgericht. Onze opdracht: dit soort verontreinigingen aanpakken en de bodem saneren.

Wat doen we?

Promaz opereert in heel België. We kunnen zorgen voor een financiële tussenkomst voor bodemsaneringen die u zelf uitvoert of in het verleden ooit uitgevoerd hebt, maar we kunnen de bodemsanering ook operationeel van u overnemen als u dat wenst. Denkt u dat u een mazoutlek hebt of hebt u al een bodemsanering uitgevoerd? Roep dan de hulp in van Promaz. U kunt een aanvraag indienen tot en met 28/02/2025. Na de ontvankelijkverklaring van uw aanvraag wordt de procedure opgestart.

Dien uw aanvraag in