Wat voor soorten aanvragen tot tussenkomst bodemsanering door het Promaz fonds zijn er?

De verschillende types aanvragen

Er zijn 5 verschillende aanvraagtypes. 3 daarvan voert u de bodemsanering uit met advies van Promaz en met voorfinanciering door de aanvrager: CSO, CSW en CSC. U vindt deze aanvragen hieronder, in de linkerkolom. De 2 andere voert Promaz de sanering zelf uit en hoeft u niet meer te financieren. De timing van de werken wordt bepaald door Promaz. Deze aanvraagtypes staan hieronder in de rechterkolom.

Financiële tussenkomst

U vraagt ná de werken om een terugbetaling van kosten die u gemaakt hebt.

Aanvraagtype CSO

U gaat zélf de noodzakelijke bijkomende bodemonderzoeken en bodemsaneringswerken laten uitvoeren en financiert ze voor.

Bekijk aanvraagtype
Aanvraagtype CSW

U bent al gestart met de saneringswerken uiterlijk 31/05/2022 en zet ze ook zelf verder, inclusief de voorfinanciering. 

Bekijk aanvraagtype
Aanvraagtype CSC

De bodemsaneringswerken zijn gestart uiterlijk 31/05/2022 en ze zijn al volledig uitgevoerd en u hebt ze al betaald. Er is een eindverklaring beschikbaar. 

Bekijk aanvraagtype

Operationele en financiële tussenkomst

U vraagt om operationele én/of financiële steun.

Aanvraagtype PSO

U vraagt aan Promaz om alle noodzakelijke bodemonderzoeken en saneringswerken te laten uitvoeren en financieren. 

Bekijk aanvraagtype
Aanvraagtype PSW

U bent zelf al gestart met de onderzoeken en saneringswerken, uiterlijk op 28/02/2022, maar wil nu graag dat Promaz alle werkzaamheden van u overneemt.

Bekijk aanvraagtype