Komt mijn gezinswoning of appartementsgebouw in aanmerking voor tussenkomst door Promaz?

Gebouwen met woonfunctie

Pijltje naar linksTerug

Gebouwen met een woonfunctie  

Promaz komt tussen voor bodemsaneringen bij gebouwen met een woonfunctie, zoals gezinswoningen en appartementsgebouwen.  

 

Operationele tussenkomst  

Bij een operationele tussenkomst van Promaz zal het fonds in uw plaats de sanering uitvoeren. We gaan dan als volgt te werk: 

  • we stellen een erkende bodemsaneringsdeskundige en een aannemer voor u aan.
  • we nemen alle effectieve kosten voor onze rekening, tot een maximum van 200.000 euro. 

 

U betaalt enkel nog een beheerskost voor uw dossier en ook een franchise als u sinds 08/05/2019 niet meer op mazout verwarmt, maar bent overgeschakeld op een andere energiebron.  

 

Financiële tegemoetkoming  

Een financiële tegemoetkoming is enkel van toepassing als u beslist om de bodemsanering zelf uit te voeren en voor te financieren. Promaz kan die kosten terugbetalen tot maximaal 200.000 euro. Daarbij wordt gewerkt volgens de richtlijnen vastgelegd door Promaz en volgens de regionale wetgeving. Vraag deze terugbetaling aan nadat u een eindverklaring gekregen hebt, die afgeleverd wordt door de bevoegde gewestelijke overheid.  

 

Van het terug te betalen bedrag worden afgetrokken:  

  • de beheerskost van uw dossier;  
  • een franchise als u sinds 08/05/2019 niet meer op mazout verwarmt, maar bent overgeschakeld op een andere energiebron;  
  • andere kosten die al door Promaz voor uw sanering zijn gemaakt.  

 

Het bewijs dat u een “actieve gebruiker” bent, en dus nog verder met mazout verwarmt, kan bestaan uit:  

  • een leveringsbon of factuur voor geleverde mazout op de locatie van de aanvraag of;  
  • een technisch verslag van een wettelijk verplicht onderhoud of controle van de mazoutverwarmingsinstallatie.  

 

Deze documenten mogen niet ouder zijn dan 2 jaar op het moment van het indienen.  

 

Komt u in aanmerking voor hulp? 

Doe de test

 

Hier kunt u een aanvraag indienen:

Aanvraag indienen

Andere artikelsTerug naar overzicht
Komt mijn gezin in aanmerking voor tussenkomst door Promaz?

Wie komt er allemaal in aanmerking voor het Promaz-fonds?

Promaz helpt particulieren, bedrijven én instanties die geconfronteerd worden (of werden) met een bodemverontreiniging na lek in een mazouttank of -leiding. De enige voorwaarde? De mazouttank en leidingen moeten dienen voor de verwarming van personen in een gebouw. 

Lees artikel
Komt mijn  school, overheidsgebouw, hotel, ziekenhuis, rusthuis, kantoorgebouw,  religeus gebouw ook in aanmerking voor tussenkomst door Promaz?

Gebouwen zonder woonfunctie

Gaat het om een mazoutlek met grondverontreiniging bij een school, overheidsgebouw, hotel, ziekenhuis, rusthuis, kantoorgebouw of religieus gebouw? Wees gerust: Promaz komt tussen bij de bodemsanering. 

Lees artikel
Wat voor soorten aanvragen tot tussenkomst bodemsanering door het Promaz fonds zijn er?

De verschillende aanvraagtypes

Volgens de situatie waarin u zich bevindt, zijn er meerdere soorten aanvragen mogelijk. Hier vindt u een uitgebreid overzicht van alle aanvraagtypes.

Lees artikel
Uw antwoord niet gevonden?

Geen paniek, u vindt het waarschijnlijk terug in onze FAQ

Vind het antwoord in de FAQ