Un jeune couple fait des rénovations et est heureux.

Aanvraagtype PSO

Doe het voor het milieu en uw portemonnee ?

Doe het voor het milieu en uw portemonnee ?

Promaz komt te hulp, ook als u momenteel geen last hebt van het probleem. Het is immers altijd goed om de verontreiniging aan te (laten) pakken. Hier zijn alvast een paar sterke argumenten:  
 
Bent u huurder? Dan moet u uw huisbaas te verwittigen als u een probleem van bodemverontreiniging vaststelt. Op die manier kan die de nodige stappen zetten. Van de aanvraagprocedure gaat u geen last hebben. Enkel op het moment dat de bodem rond uw woning ook echt wordt gesaneerd, gaat u geconfronteerd worden met mogelijks omvangrijke grondwerken. Bekijk het positief: u krijgt een gezonde omgeving voor terug.   
 
Als beheerder van gebouwen hebt u genoeg ervaring om meteen werk te maken van problemen die zich voordoen. De aanmeldingsperiode bij Promaz voor bodemsaneringen loopt tot en met 28/02/2025. Aarzel dus niet om de nodige stappen te zetten om een eventuele bodemverontreiniging aan te pakken.   
 
Bent u eigenaar? Dan is het belangrijk om weten dat de aanmeldingsperiode voor bodemsaneringen via Promaz maar loopt tot en met 28/02/2025. Dat wil zeggen dat u ná die datum geen beroep meer kunt doen op de financiële en operationele middelen van het fonds. Zonde, want u mist dan dé kans om het overgrote deel van de saneringskosten niet te moeten betalen. Na 28/02/2025 kunt u enkel nog beroep doen op uw eigen verzekering of op het verzekeringssysteem dat Promaz aan het uitwerken is. Het is ook goed om toekomstgericht te denken. Als met de hulp van Promaz het probleem van bodemvervuiling al helemaal werd verholpen blijft uw eigendom een goede investering als u die ooit zou willen verkopen of aan uw kinderen nalaten.   
U ziet het: u hebt echt alle redenen om nu werk te maken van het oplossen van een probleem van bodemvervuiling door een mazoutlek. Het is hét moment. Profiteer ervan! Want Promaz helpt!  
 
Wat een opluchting!  
Promaz komt te hulp, ook als u nog geen problemen ondervindt van een eventuele bodemvervuiling door een mazoutlek. We pakken de vervuiling voor u aan, zodat u financieel geen risico’s loopt. En ná de sanering kunt u blijven genieten van een eigendom of woonst in een gezonde omgeving die een perfecte investering is en blijft. En da’s een hele opluchting!  
 
 

1. Overeenkomst met Promaz
 • Stap 1: Aanvraag indienen via e-loket of via invulformulier
 • Stap 2: Aanvraag evalueren door Fonds op volledigheid en ontvankelijkheid (duurtijd 3 maanden)
 • Stap 3: Opmaak overeenkomst door Fonds
 • Stap 4: Ondertekenen overeenkomst door aanvrager
2. In functie van type aanvraag PSO
 • Stap 1: Opmaak van totaal saneringsprogramma van alle dossiers in functie van Prioriteitsindex (duurtijd: functie van aantal dossiers en beschikbare middelen)
 • Stap 2: Voorstel van opname op saneringsprogramma jaar X in functie van Prioriteitsindex
 • Stap 3: Goedkeuring saneringsprogramma jaar X door Overheid
 • Stap 4: Opstart in jaar X en uitvoering van bodemsanering door Fonds
 • Stap 5: Goedkeuring van bodemsanering door het Overheid
 • Stap 6: Mogelijkheid tot terugbetaling van kosten door het Fonds

Wat is een bewijs van ‘woonfunctie’? 
Deze informatie vindt u hier.  

Welke dossiers krijgen prioriteit?  
Het doel van de prioriteitsindex (PIP) is het bepalen van de saneringsprioriteit, gesteund op het risico voor mens en milieu van de aangetroffen verontreiniging en gesteund op socio-economische overwegingen, voor alle aanvragen waarvoor een ontvankelijke aanvraag voor tussenkomst is ingediend. 

Volgende randvoorwaarden zijn van belang voor het opstellen van de prioriteitsbepaling: 

 • In eerste instantie moeten de dossiers aangepakt kunnen worden waar een dreigend gevaar voor mens of milieu aanwezig is;
 • De verdere indeling van de dossiers houdt rekening met de aanwezigheid van een woonfunctie: dossiers met een woonfunctie worden prioritair behandeld en moeten sneller worden aangepakt dan dossiers met een andere functie dan een woonfunctie;
 • Er worden voorrangscriteria aangenomen in functie van de gezondheidsrisico's, de milieunoodzaak of socio-economische overwegingen.