Type de demande CAT

U hebt géén probleem

U hebt géén probleem

Wees gerust, de vervuiling van uw bodem gaat u niet achtervolgen. Als u de hulp van Promaz inroept, doen we er alles aan om, binnen het wettelijk kader, uw kosten minimaal te houden. We gebruiken onze middelen prioritair voor saneringen. Op zoek gaan naar “schuldigen” is geen kerntaak van Promaz.  

  

Ook voor de overheid is belangrijker dat de verontreinigingsproblemathiek wordt opgelost, dan om boetes of gerechtelijke procedures op te starten voor verontreinigingen die mogelijks al tientallen jaren geleden gebeurd zijn en waarvoor dus moeilijk verantwoordelijken kunnen aangewezen worden.   

  

In elk geval zal Promaz u bijstaan om tot een oplossing te komen. Zo kunnen we met de overheid in overleg gaan en verwijzen naar de prioriteitsindex (die de overheid zélf heeft goedgekeurd). We kunnen dan melden dat u een aanvraag hebt ingediend én dat die goedgekeurd is. We tonen aan dat er een dossier bestaat én dat de sanering ingepland wordt volgens de prioriteitsindex.  

  

U ziet het: een aanvraag tot sanering indienen bij Promaz is absoluut een goed idee!  

  

Wat een opluchting!  

U kunt gerust zijn. Als u de hulp van Promaz inroept, houden we uw kosten minimaal,  binnen het wettelijk kader. Boetes uitdelen is geen bevoegdheid van Promaz en op zoek gaan naar “schuldigen” geen kerntaak. En als er tóch een probleem zou ontstaan, staat Promaz aan uw zijde. Tenslotte is een aanvraag tot sanering indienen bij Promaz een heel goede manier om uw goede intenties te tonen. En da’s een hele opluchting!

1. Convention avec Promaz
 • Étape 1 : Soumission de la demande via le guichet électronique ou via le formulaire
 • Étape 2 : Évaluation de l’exhaustivité et de la recevabilité de la demande par le fonds (durée 3 mois)
 • Étape 3 : Établissement de la convention par le fonds
 • Étape 4 : Signature de la conventionpar le demandeur
2. Selon le type de demande CAT
 • Étape 1 : Préparation du programme de correction de tous les dossiers en fonction de l’indice de priorité
 • Étape 2 : Démarrage et mise en œuvre de l’assainissement des sols par le demandeur avec l’avis du fonds
 • Étape 3 : Approbation de l’assainissement des sols par les autorités
 • Étape 4 : Préparation du formulaire de factures par le fonds
 • Étape 5 : Soumissions des factures et des preuves de paiement par le demandeur
 • Étape 6 : Évaluation de la demande de remboursement par le fonds
 • Étape 7 : Remboursement par le fonds des frais acceptés en fonction de l’indice de priorité. (Durée : fonction du nombre de fichiers et des ressources disponibles)

Het gaat u amper iets kosten

Het gaat u amper iets kosten

Promaz zorgt ervoor dat u maar heel weinig moet bijdragen aan de sanering van uw bodem. Wist u dat de kosten voor bodemsaneringen kunnen oplopen tot honderdduizenden euro’s? Als u die kost zélf moet dragen, is dat vaak onbegonnen werk. Reden te meer om – zelfs met terugwerkende kracht – bij Promaz een aanvraag tot terugbetaling in te dienen. Als particulier kunt u tot 200.000 euro recupereren. Dat is heel veel geld, natuurlijk. Lopen de kosten hoger op dan 200.000 euro, wat trouwens zeer zeldzaam is? Ook dan helpt Promaz om voor u de beste oplossing te vinden. Zo kunnen we in overleg gaan met de overheid om de kosten maximaal te beperken. En in veel gevallen kunt u ook een dekking van uw verzekering aanspreken. Ook daarbij helpen we u graag.  
 
Welke kosten zijn er dan wél?  
In elk geval voorziet de wetgever dat u, de aanvrager, een kleine financiële bijdrage levert. Gelukkig is die echt maar een fractie van de totale kost van een bodemsanering na een mazoutlek. Reken op een bedrag tussen de 525 en 1.525 euro (excl. btw) voor een gebouw met woonfunctie. Voor gebouwen zonder woonfunctie liggen de bedragen tussen 1.525 en 3.525 euro (excl. btw). Om welke kosten gaat het juist?  
  
Beheerskosten:

 • per aanvraag tot tussenkomst: 25 euro excl. btw;  
 • voor de uitgaven van het fonds per aanvraag:
  • max. 500 euro (excl. btw) voor een gebouw met een woonfunctie.   
  • max. 1.500 euro (excl. btw) voor gebouwen met een andere dan woonfunctie.  
     

Soms vragen we een opleg. Die bedraagt: 

 
Wanneer vragen we een opleg?   
Als de bodemsaneringswerken niet voor 31/05/2022 opgestart zijn en als u voor de verwarming van het gebouw ná 08/05/2019 overgeschakeld bent naar een andere verwarmingsbron dan mazout (bijvoorbeeld gas, elektriciteit of vaste brandstoffen zoals hout of pellets).  
 
De redenering achter de opleg  
Als u op een andere verwarmingsbron bent overgeschakeld, koopt en verbruikt u geen mazout meer. U levert dus ook geen indirecte bijdrage meer aan het Promaz-fonds.  
 
Een concreet voorbeeld  
Terwijl de kosten van een volledige bodemsanering na een mazoutlek in de honderdduizenden euro’s kunnen lopen, betaalt u dankzij Promaz:   

 • maximaal 525 euro (excl. BTW) voor een gebouw met woonfunctie dat nog steeds verwarmd wordt met mazout.  
 • maximaal 1.525 euro (excl. BTW) voor een gebouw met woonfunctie, als u sinds 08/05/2019 niét meer verwarmt met mazout. 

 

Moet ik de bodemsanering eerst uit eigen zak betalen?  
Neen, dat hoeft helemaal niet. U mág de sanering van uw bodem eerst zelf betalen, als u dat financieel aankunt. Maar zo’n ‘voorfinanciering’ is dus helemaal niet nodig of verplicht. Hebt u in het verleden de bodemsanering al laten uitvoeren én zelf betaald? Dan hebt u dus méér dan redenen genoeg om bij Promaz een aanvraag in te dienen om die ooit gemaakte kosten te recupereren. Want dat regelt het Promaz-fonds dus ook.  
 
Promaz komt operationeel én financieel tussen  
U kunt dus gerust zijn: u hoeft de kosten van de saneringsoperatie niet te dragen of – als de werken al begonnen zijn – verder te betalen. Promaz werkt namelijk met verschillende aanvraagformules, waarbij we u operationeel én financieel helpen. We nemen dan alle onderzoeken en werkzaamheden uit uw handen. Opteer in dat geval voor de PSO- of PSW-aanvraag. Bij die twee aanvragen neemt Promaz het werk van u over en kunt u gemaakte bodemsaneringskosten uit het verleden recupereren.  
 
Wat een opluchting!  
Dankzij Promaz moet u maar heel weinig bijdragen aan de sanering van uw bodem. Reken op een bedrag tussen de 525 en 1.525 euro (excl. btw) voor een gebouw met woonfunctie. Voor gebouwen zonder woonfunctie liggen de bedragen tussen 1.525 en 3.525 euro (excl. btw). We spreken dus zéker niet over de honderdduizenden euro’s die zo’n bodemsanering kunnen kosten. Hebt u vroeger een bodemsanering ooit zélf gefinancierd? Dan kunt u dat bedrag zelfs terugvragen aan het fonds. En da’s een hele opluchting!