visual3.jpg

Uw bodem is verontreinigd: gebouw met woonfunctie

Operationele tussenkomst

icon-single.svgOperationele tussenkomst

Bij een operationele tussenkomst van Promaz zal het fonds in uw plaats de sanering uitvoeren. We stellen dan een erkende bodemsaneringsdeskundige en een aannemer voor u aan en nemen alle effectieve kosten voor onze rekening, tot een maximum van 200.000 euro. U betaalt enkel nog een beheerskost voor uw dossier en ook een franchise als u na 08/05/2019 niet verder op mazout verwarmt, maar bent overgeschakeld op een andere energiebron. 

 

Bij een operationele tussenkomst van Promaz zal het fonds in uw plaats de sanering uitvoeren. We gaan dan als volgt te werk: 

- we stellen een erkende bodemsaneringsdeskundige en een aannemer voor u aan.

- we nemen alle effectieve kosten voor onze rekening, tot een maximum van 200.000 euro. 

Financiële tegemoetkoming

icon-couple.svgFinanciële tegemoetkoming

Een financiële tegemoetkoming is enkel van toepassing als u beslist om de bodemsanering zelf uit te voeren en voor te financieren. Promaz kan die kosten terugbetalen tot maximaal 200.000 euro. Daarbij wordt gewerkt volgens de richtlijnen vastgelegd door Promaz en volgens de regionale wetgeving. Vraag deze terugbetaling aan nadat u een eindverklaring gekregen hebt, die afgeleverd wordt door de bevoegde gewestelijke overheid.

Van het terug te betalen bedrag worden afgetrokken:

- de beheerskost van uw dossier;

- een franchise als u na 08/05/2019 niet meer verder op mazout verwarmt, maar bent overgeschakeld op een andere energiebron;

- andere kosten die al door Promaz voor uw sanering zijn gemaakt.

Het bewijs dat u een “actieve gebruiker” bent, en dus nog verder met mazout verwarmt, kan bestaan uit:

- een leveringsbon of factuur voor geleverde mazout op de locatie van de aanvraag of; 

- een technisch verslag van een wettelijk verplicht onderhoud of controle van de mazoutverwarmingsinstallatie. 

Deze documenten mogen niet ouder zijn dan 2 jaar op het moment van het indienen.

U komt te weten of u in aanmerking komt voor een tussenkomst van Promaz via ‘Doe de test’.

Wilt u weten welk type van tussenkomst het best past bij uw situatie?