Komt mijn gezin in aanmerking voor tussenkomst door Promaz?

Zowat iedereen komt in aanmerking voor steun van het promaz-fonds

Pijltje naar linksTerug

Voor wie?

Promaz helpt zowel particulieren als verenigingen, bedrijven en instanties.  

 

Voor welke soort gebouwen?

Promaz komt tussen voor bodemsaneringen bij zowat alle gebouwen: bij gezinswoningen en appartementsgebouwen, maar ook bij scholen, overheidsgebouwen, ziekenhuizen, kantoorgebouwen, hotels en dergelijke meer. De eerste categorie noemen we de gebouwen mét een woonfunctie, de tweede is die van de gebouwen zónder woonfunctie.  

 

Wanneer

Promaz helpt als u vermoedt dat u een bodemverontreiniging hebt, die veroorzaakt is door een mazoutlek. We helpen u financieel en/of operationeel als u aan het begin staat van de hele bodemsaneringsprocedure, maar we helpen ook als u de hele procedure en bodemsanering al volledig afgerond hebt. In dat geval kunt u een terugbetaling van de gemaakte kosten aanvragen.  

 

Soorten aanvragen

Volgens de situatie waarin u zich bevindt, zijn er meerdere soorten aanvragen mogelijk.  

 

A. Financiële tussenkomst

 

1. CSC

U hebt de hele saneringsprocedure al volledig afgerond en vraagt een terugbetaling aan van de gemaakte bodemsaneringskosten. (“Contractant heeft de Saneringsprocedure zelf Compleet beëindigd”)   

 

Meer details

 

2. CSO

U gaat zelf alle onderzoeken en saneringswerken opstarten en afwerken en vraagt daarna een terugbetaling aan van de gemaakte bodemsaneringskosten. (“Contractant Saneert met enkel een Onderzoek van de bodemverontreiniging”)   

 

Meer details

 

3. CSW

U bent zelf de nodige onderzoeken en werken al gestart. U gaat die ook zelf afronden en vraagt daarna een terugbetaling van de gemaakte bodemsaneringskosten (“Contractant Saneert en uiterlijk op 31/05/2022 zijn de Werken al gestart”)  

 

Meer details

 

B. Operationele en financiële tussenkomst

 

4. PSO

U hebt al een eerste bodemonderzoek laten uitvoeren, maar wilt graag dat Promaz vanaf dan alle werkzaamheden overneemt. Onderzoekskosten die u hebt gemaakt vóór Promaz werd opgericht worden terugbetaald, met uitzondering van het onderzoeksverslag.

 

Meer details

 

5. PSW

U was al begonnen met de feitelijke saneringswerken, maar hebt graag dat Promaz de werkzaamheden vanaf dan volledig overneemt. Gemaakte bodemsaneringskosten kunt u achteraf aan Promaz terugvragen. (“Promaz Saneert en neemt de bodemsaneringsprocedure over, nadat u zélf al begonnen was met de uitvoering van bodemsaneringswerken uiterlijk op 28/02/2022)  

 

Meer details

 

Wat een opluchting

Promaz helpt zowat iedereen. Of u nu particulier, bedrijf of andere instantie bent, het Promaz-fonds komt operationeel en/of financieel tussen bij de meeste bodemsaneringsituaties, die gelinkt zijn aan een lek in een mazouttank en/of -leidingen die gebruikt worden voor verwarming. En da’s een hele opluchting!  

 

Komt u in aanmerking voor hulp?

Doe de test

 

Hier kunt u een aanvraag indienen:

Aanvraag indienen

Andere artikelsTerug naar overzicht
Komt mijn gezinswoning of appartementsgebouw in aanmerking voor tussenkomst door Promaz?

Gebouwen met woonfunctie

Gaat het om een mazoutlek met grondverontreiniging bij een gezinswoning of appartementsgebouw? Dan kunt u gerust zijn, want Promaz komt tussen bij de bodemsanering. 

Lees artikel
Komt mijn  school, overheidsgebouw, hotel, ziekenhuis, rusthuis, kantoorgebouw,  religeus gebouw ook in aanmerking voor tussenkomst door Promaz?

Gebouwen zonder woonfunctie

Gaat het om een mazoutlek met grondverontreiniging bij een school, overheidsgebouw, hotel, ziekenhuis, rusthuis, kantoorgebouw of religieus gebouw? Wees gerust: Promaz komt tussen bij de bodemsanering. 

Lees artikel
Wat voor soorten aanvragen tot tussenkomst bodemsanering door het Promaz fonds zijn er?

De verschillende aanvraagtypes

Volgens de situatie waarin u zich bevindt, zijn er meerdere soorten aanvragen mogelijk. Hier vindt u een uitgebreid overzicht van alle aanvraagtypes.

Lees artikel
Uw antwoord niet gevonden?

Geen paniek, u vindt het waarschijnlijk terug in onze FAQ

Vind het antwoord in de FAQ