AANVRAAGTYPE CSO*

aTerug

Bij aanvraagtype CSO gaat het om een financiële tussenkomst.  
*CSO: Contractant Saneert met enkel een Onderzoek van de bodemverontreiniging 

 

U gaat zelf aan de slag 
U komt in aanmerking als u zélf de noodzakelijke bijkomende bodemonderzoeken en bodemsaneringswerken laat uitvoeren én financiert, tot u een eindverklaring van de overheid hebt gekregen. 
 

Promaz betaalt u terug 
Als de werken afgerond zijn en u beschikt over een eindverklaring, kunt u aan Promaz een terugbetaling vragen van de gemaakte kosten. Promaz evalueert dan uw terugbetalingsaanvraag op basis van de aangeleverde documenten en bepaalt het terug te betalen bedrag.  
 
Welke kosten? 
Klik hier om na te gaan welke kosten in aanmerking komen en welke kosten worden uitgesloten van terugbetaling. 
 

Goedkeuring op voorhand 
Bepaalde kosten die de aanvrager zou kunnen maken komen niét in aanmerking voor terugbetaling door Promaz. Om die kosten te voorkomen, zal het fonds op voorhand goedkeuring moeten geven over het verloop van de bodemsanering. Promaz wil op die manier voorkomen dat de bodemsanering niet kan worden afgerond.  
 

Wanneer nodig? 

Zo’n voorafgaande goedkeuring is in volgende gevallen nodig: 

 • bodemsaneringen die op een andere manier zullen worden uitgevoerd dan via een eenvoudige ontgraving met verwijdering van de tank; 
 • bodemsaneringen waarbij ook een andere verontreiniging is vastgesteld dan mazout; 
 • bodemsaneringen waarvan kan verwacht worden dat de kosten hoger oplopen dan € 35.000 excl. btw; 
 • bodemsaneringen waarbij de overheid een advies van Promaz wil; 
 • lopende bodemsaneringen die nog in uitvoering zijn. 
   

Bodemsanering verloopt onder leiding van een bodemsaneringsdeskundige en betreft zowel maatregelen binnen de klassieke procedure als maatregelen binnen verkorte procedures. 

 

1. Opstart procedure 

 1. Dien een aanvraag in bij Promaz via e-loket of via invulformulier 
 2. Promaz evalueert uw aanvraag op volledigheid en ontvankelijkheid (duurtijd 3 maanden) 
 3. Promaz maakt een overeenkomst op 
 4. De aanvrager ondertekent de overeenkomst

 

2. In functie van aanvraagtype CSO

 1. Promaz maakt het saneringsprogramma op van alle dossiers, in functie van de Prioriteitsindex 
 2. De aanvrager start de uitvoering van de bodemsanering op met advies van Promaz 
 3. De overheid keurt de uitgevoerde bodemsanering goed 
 4. Promaz maakt een invulformulier ‘facturen’ op 
 5. De aanvrager levert facturen en betalingsbewijzen aan  
 6. Promaz evalueert de terugbetalingsaanvraag 
 7. Promaz betaalt de aanvaarde kosten terug in functie van de  Prioriteitsindex (duurtijd in functie van aantal dossiers en beschikbare middelen) 

 

Aanmeldingsperiode 
Tijdens de aanmeldingsperiode, die afloopt op 28/02/2025, gebeuren er nog géén terugbetalingen door Promaz. Dat is logisch: pas als de aanmeldingsperiode voorbij is, zal het fonds een definitief zicht hebben op het aantal uit te voeren dossiers. Ook het beschikbare budget zal dan pas echt duidelijk zijn. Daarom is het exacte tijdstip van terugbetaling op dit moment nog niet bekend. 
 

Prioritaire terugbetalingen 

De effectieve terugbetalingen gebeuren volgens de prioriteitsindex (PIP). Promaz geeft voorrang aan dossiers met een woonfunctie en houdt rekening met de datum van indiening van de aanvraag tot tussenkomst.  

  

Dien nu een aanvraag CSO in

Aanvraag indienen

Andere artikelsTerug naar overzicht

Aanvraagtype CSC*

U komt in aanmerking voor dit type aanvraag als u de bodemsaneringswerken hebt gestart uiterlijk 31/05/2022 en de saneringsprocedure zelf uitgevoerd en voltooid hebt en een eindverklaring hebt.

Lees artikel

Aanvraagtype CSW*

U komt in aanmerking voor dit type aanvraag als u de bodemsaneringswerken hebt gestart uiterlijk 31/05/2022 en zelf de bodemsanering verderzet en financiert.

Lees artikel

Aanvraagtype PSO*

U komt in aanmerking voor dit type aanvraag als u Promaz de noodzakelijke bijkomende bodemonderzoeken en bodemsaneringswerken laat uitvoeren en financieren.

Lees artikel

Aanvraagtype PSW*

U komt in aanmerking voor dit type aanvraag als u de bodemsaneringswerken zelf reeds gestart hebt uiterlijk 28/02/2022 en Promaz de noodzakelijke bijkomende en bodemsaneringswerken verder laat uitvoeren en financieren.

Lees artikel
Uw antwoord niet gevonden?

Geen paniek, u vindt het waarschijnlijk terug in onze FAQ

Vind het antwoord in de FAQ