AANVRAAGTYPE CSC*

aTerug

Bij aanvraagtype CSC gaat het om een financiële tussenkomst.  
 *CSC: Contractant heeft de Saneringsprocedure zelf Compleet beëindigd. 

 

Bodemsanering afgerond 

U komt in aanmerking als de bodemsaneringswerken gestart zijn vóór 31/05/2022 en als ze al volledig – en conform de wet – zijn uitgevoerd vóór u de aanvraag indient. Er is dus een eindverklaring beschikbaar.  
 

Was er geen bodemsanering nodig? 
Ook dan komt u in aanmerking voor een dossier van het type CSC. De gewestelijke bodemsaneringsprocedure is afgerond zónder dat er een verdere bodemsaneringswerken, nodig waren. De regionale overheid heeft dit ook bevestigd in een eindverklaring, die uiterlijk op 28 februari 2022 is afgeleverd.  

 

Promaz betaalt u terug 
In deze gevallen kunt u aan Promaz de terugbetaling vragen van de kosten die u gemaakt hebt. Promaz evalueert uw terugbetalingsaanvraag op basis van de aangeleverde documenten en bepaalt het terug te betalen bedrag.  

 

Welke kosten? 
Klik hier om na te gaan welke kosten in aanmerking komen en welke kosten worden uitgesloten van terugbetaling. 

 

1. Opstart procedure 

  1. Dien een aanvraag in bij Promaz via e-loket of via invulformulier 
  2. Promaz evalueert uw aanvraag op volledigheid en ontvankelijkheid (duurtijd 3 maanden) 
  3. Promaz maakt een overeenkomst op 
  4. De aanvrager ondertekent de overeenkomst 

 

2. In functie van aanvraagtype CSC 

  1. Promaz maakt een invulformulier ‘facturen’ op 
  2. De aanvrager levert facturen en betalingsbewijzen aan 
  3. Promaz evalueert de terugbetalingsaanvraag 
  4. Promaz betaalt de aanvaarde kosten terug (duurtijd in functie van het aantal dossiers en de beschikbare middelen) 

 

Prioritaire terugbetalingen 

De effectieve terugbetalingen gebeuren volgens de prioriteitsindex (PIP). Promaz geeft voorrang aan dossiers met een woonfunctie en houdt rekening met de datum van indiening van de aanvraag tot tussenkomst.  

  

Dien nu een aanvraag CSC in

Aanvraag indienen   

Andere artikelsTerug naar overzicht

Aanvraagtype CSO*

U komt in aanmerking voor dit type aanvraag als u zélf de noodzakelijke bijkomende bodemonderzoeken en bodemsaneringswerken laat uitvoeren én financiert.

Lees artikel

Aanvraagtype CSW*

U komt in aanmerking voor dit type aanvraag als u de bodemsaneringswerken hebt gestart uiterlijk 31/05/2022 en zelf de bodemsanering verderzet en financiert.

Lees artikel

Aanvraagtype PSO*

U komt in aanmerking voor dit type aanvraag als u Promaz de noodzakelijke bijkomende bodemonderzoeken en bodemsaneringswerken laat uitvoeren en financieren.

Lees artikel

Aanvraagtype PSW*

U komt in aanmerking voor dit type aanvraag als u de bodemsaneringswerken zelf reeds gestart hebt uiterlijk 28/02/2022 en Promaz de noodzakelijke bijkomende en bodemsaneringswerken verder laat uitvoeren en financieren.

Lees artikel
Uw antwoord niet gevonden?

Geen paniek, u vindt het waarschijnlijk terug in onze FAQ

Vind het antwoord in de FAQ