Georges kreeg 60000 euro terug via het Promaz bodemsaneringsfonds

“Lamia van Promaz wees mij perfect de weg doorheen het administratieve kluwen.” (Georges B.)

Pijltje naar linksTerug

Toen Georges in 2016 zijn huis wou verkopen, wachtte hem een onaangename verrassing. 

 

Georges: “Op advies van mijn notaris liet ik mijn mazouttanks nakijken. Ik had ze al meer dan tien jaar niet meer gebruikt, maar toch bleken er lekken in te zitten, die mijn grond verontreinigd hadden.” 

 

Op zoek
In februari 2017 ging Georges op zoek naar een bedrijf dat de tanks kon uitgraven en de bodem saneren. Toen hoorde hij al dat er een schadevergoedingsfonds in de maak was, waarbij hij de saneringskosten op termijn zou kunnen recupereren. 

 

“Ik rekende er niet te hard op, maar het idee bleef wel in mijn gedachten zitten…” 

 

Een gepeperde rekening
In juni van datzelfde jaar werden de werken uitgevoerd en betaalde Georges de factuur van om en bij de 60.000 euro. In 2020 werd het huis uiteindelijk verkocht en de oprichting van het Promaz-fonds kwam opnieuw ter sprake. 

 

“Zodra Promaz actief werd, stuurde ik een mailtje om me te registreren. Daarna ging alles heel vlot, professioneel en snel. Zelf had ik al een volledig dossier samengesteld, met alle facturen en betalingsbewijzen. En de afwikkeling door Lamia, mijn dossierbeheerder bij Promaz, is uitermate correct verlopen.” 

 

Bijna volledig terugbetaald
Georges kreeg bijna alle gemaakte kosten terugbetaald. Zijn advies aan iedereen die te maken krijgt met een bodemverontreiniging door een mazoutlek? 

 

“Neem zo snel mogelijk contact op met Promaz. De medewerkers van het fonds wijzen je perfect de weg doorheen het administratieve kluwen en het fonds neemt, als je dat wilt, het beheer én de praktische afhandeling van je dossier volledig van je over, met inbegrip van de bodemsanering zelf. Het lijkt een sprookje, maar Promaz staat je echt met raad en daad bij. Geweldig!” 

 

Promaz’ helpende hand
Lamia Beldjoud, technisch-administratief medewerkster bij Promaz, volgde Georges’ dossier op. 

 

Lamia: “Georges diende zijn aanvraag in in oktober 2022. We zijn toen nagegaan of de werken op een coherente manier zijn uitgevoerd, onder toezicht van een deskundige, en of ze door de bevoegde instanties waren goedgekeurd. Alles bleek prima in orde en de terugbetaling gebeurde binnen de in het Samenwerkingsakkoord vastgelegde termijn.” 

 

Promaz behandelt ook complexere dossiers van aanvragers, die soms ten einde raad zijn.

 

Lamia: “Natuurlijk helpen we ook mensen die hun aanvraag tot tussenkomst niet ingevuld krijgen, bijvoorbeeld omdat het om een ingewikkeld dossier gaat. En elke keer slagen we erin om tot een oplossing te komen.” 

 

Lamia is er ook voor u
Denkt u dat uw bodem ook verontreinigd is door een lek in uw mazoutinstallatie? Doe dan hier de test. Zo weet u snel of Promaz u kan helpen en welk type aanvraag u moet indienen. Enkel terugbetalen of het hele saneringdossier van u overnemen? Promaz doet het allemaal. En dat is een hele opluchting! 

 

Komt u in aanmerking voor hulp?

Doe de test 

 

Hier kunt u een aanvraag indienen:

Aanvraag indienen

Andere artikelsTerug naar overzicht
Komt mijn gezin in aanmerking voor tussenkomst door Promaz?

Wie komt er allemaal in aanmerking voor het Promaz-fonds?

Promaz helpt particulieren, bedrijven én instanties die geconfronteerd worden (of werden) met een bodemverontreiniging na lek in een mazouttank of -leiding. De enige voorwaarde? De mazouttank en leidingen moeten dienen voor de verwarming van personen in een gebouw. 

Lees artikel
Komt mijn gezinswoning of appartementsgebouw in aanmerking voor tussenkomst door Promaz?

Gebouwen met woonfunctie

Gaat het om een mazoutlek met grondverontreiniging bij een gezinswoning of appartementsgebouw? Dan kunt u gerust zijn, want Promaz komt tussen bij de bodemsanering. 

Lees artikel
Komt mijn  school, overheidsgebouw, hotel, ziekenhuis, rusthuis, kantoorgebouw,  religeus gebouw ook in aanmerking voor tussenkomst door Promaz?

Gebouwen zonder woonfunctie

Gaat het om een mazoutlek met grondverontreiniging bij een school, overheidsgebouw, hotel, ziekenhuis, rusthuis, kantoorgebouw of religieus gebouw? Wees gerust: Promaz komt tussen bij de bodemsanering. 

Lees artikel
Wat voor soorten aanvragen tot tussenkomst bodemsanering door het Promaz fonds zijn er?

De verschillende aanvraagtypes

Volgens de situatie waarin u zich bevindt, zijn er meerdere soorten aanvragen mogelijk. Hier vindt u een uitgebreid overzicht van alle aanvraagtypes.

Lees artikel
Uw antwoord niet gevonden?

Geen paniek, u vindt het waarschijnlijk terug in onze FAQ

Vind het antwoord in de FAQ