article

Zo weet u het meteen

aTerug

U bent er niet zeker van, maar u vermoedt dat u met een mazoutlek zit. Met deze controlevragen van Promaz kunt u nagaan of uw vrees terecht is. 

 

Vraag 1: ruikt u (af en toe) een verdachte mazoutgeur? 

Vraag 2: merkt u vlekken op in de grond rond de tank? 

Vraag 3: stelt u vast dat uw voorraad mazout sneller slinkt dan normaal?

Als u met “ja” antwoordt op (één van) deze vragen, is dat een aanwijzing dat u met lekkage zit op uw mazouttank en/of -leidingen, die een verlies veroorzaakt.

 

Vraag 4: heeft uw mazouttank een rode afsluitdop of merkplaat? Dan is hij ooit om één of andere reden afgekeurd. Als u geen keuringsverslag hebt, is het vaak niet duidelijk waarom dat ooit gebeurd is. 

 

Vraag 5: hebt u geen keuringsverslag van uw mazouttank? Dan is hij mogelijks zelfs nooit goedgekeurd. Ook dan is het belangrijk om u in regel te stellen. 

 

Vraag 6: hebt u water in uw mazouttank? Dat kan grond- of regenwater zijn, dat binnengedrongen is door een lek. Maar het water kan ook het gevolg zijn van condensatie en/of accumulatie. 

 

Vraag 7: zijn de leidingen – en specifiek de vulleiding – in slechte staat?  

 

Als u op één van bovenstaande vragen ook met “ja” antwoordt, is dat weer een aanwijzing dat u mogelijks met een probleem zit. 

 

Bodemstaalname en druktest

In bovenstaande gevallen is het echt aangewezen om de bodem in de buurt van uw ondergrondse mazouttank te laten testen met een bodemstaalname. Ook een druktest van de tank zelf kan u wijzer maken op de aanwezigheid van een lek. 

 

Welke bedrijven kunnen u daarbij helpen?

We hebben voor u vrijblijvend een aantal organisaties opgelijst, die dergelijke onderzoeken kunnen uitvoeren. Promaz heeft namelijk een uitgebreide bevraging georganiseerd, waaruit we per provincie drie bedrijven geselecteerd hebben, die zich ertoe verbinden om te werken volgens uniform protocol en meetstaat, tegen een gangbare prijs.

 

Neem contact op

U kan de bedrijven in de lijst rechtstreeks contacteren voor een offerte. Uw offerteaanvraag wordt normaal behandeld binnen de 7 kalenderdagen. Als zo’n organisatie niet kan voldoen aan uw aanvraag, heeft die de plicht u en Promaz hiervan op de hoogte te brengen. Voor de offerte wordt altijd gebruik gemaakt van de standaard meetstaat.

 

Voor de uitvoering van het onderzoek gelden volgende maximale termijnen: 

    
- Uitvoeren van het veldwerk: 8 weken na opdrachtbevestiging.     
- Aanleveren van het onderzoeksverslag: 4 weken na uitvoering van het veldwerk. 

 

Ik kies een deskundige

 

Hebt u nog vragen over de offerte en/of de werkwijze van uitvoeren, contacteer ons op: rapport@promaz.be 

    
Promaz behoudt zich te allen tijde het recht voor om de selectie van bedrijven te wijzigen als de afgesproken procedures niet worden nageleefd.

 

Wat een opluchting!

Promaz helpt u onderzoeken of u met een bodemvervuiling zit die veroorzaakt werd door een lekkage in uw mazouttank of -leiding. Als u onze controlevragen volgt en een deskundige nodig hebt, kunt u een van de bedrijven kiezen die we voor u opgelijst hebben. En da’s een hele opluchting! 

Andere artikelsTerug naar overzicht
article

Promaz lost alle administratieve rompslomp op  

Promaz helpt u, want we kunnen de adminstratieve rompslomp gewoon van u overnemen. Want het klopt natuurlijk dat een bodemsaneringsprocedure een heel uitgebreid proces kan zijn. Maar wees gerust: Promaz staat u bij. We loodsen u zonder problemen door de verschillende fases van het proces. En da’s een hele opluchting! 

Lees artikel
article

Samen met uw buren

Hebt u uw buren geïnformeerd over uw mogelijke bodemvervuiling? Vrezen ze dat die mogelijks ook hún grond heeft aangetast? Stel hen dan gerust, want Promaz helpt hen óók. Als een bodemverontreiniging zich verspreid heeft tot bij de buren, pakken we ook dié grond aan. Het saneren van álle verontreinigde grond is immers een kerntaak van Promaz. Het is dus voor iederéén een goede zaak. 

Lees artikel
article

U hebt géén probleem

Wees gerust, de vervuiling van uw bodem gaat u niet achtervolgen. Als u de hulp van Promaz inroept, doen we er alles aan om, binnen het wettelijk kader, uw kosten minimaal te houden. We gebruiken onze middelen prioritair voor saneringen. Op zoek gaan naar “schuldigen” is geen kerntaak van Promaz. 

Lees artikel
article

Wat gaat mij dat kosten?

Promaz zorgt ervoor dat u niet veel moet bijdragen aan de sanering van uw bodem. De bedragen variëren van 525 euro tot 3.525 euro exclusief btw. We spreken dus zéker niet over de honderdduizenden euro’s die zo’n bodemsanering kunnen kosten. En hebt u vroeger een bodemsanering zélf uitgevoerd en betaald? Dan kunt u dat bedrag zelfs terugvragen aan het fonds. 

Lees artikel
article

Wie komt er allemaal in aanmerking voor het Promaz-fonds?

Promaz helpt particulieren, bedrijven én instanties die geconfronteerd worden (of werden) met een bodemverontreiniging na lek in een mazouttank of -leiding. De enige voorwaarde? De mazouttank en leidingen moeten dienen voor de verwarming van personen in een gebouw. 

Lees artikel
Uw antwoord niet gevonden?

Geen paniek, u vindt het waarschijnlijk terug in onze FAQ

Vind het antwoord in de FAQ