article

Samen met uw buren

aTerug

Stel u voor: u vermoedt dat uw bodem vervuild is door een lek in uw mazouttank of -leiding. Dankzij Promaz weet u dat u daar iets aan kunt (laten) doen. Ga dus zeker voor een aanvraag bij Promaz. Maar wat als u schade aan derden heb veroorzaakt, bijvoorbeeld bij een gebuur?  

  

Wel, als u een familiale verzekering hebt die schade aan derden dekt, dan moet u éérst deze verzekering aanspreken. Dat is zo voorzien in de wetgeving rond Promaz.  Hebt u zo’n familiale verzekering? Geef dat dan door aan Promaz. Samen met u en uw verzekeringsmaatschappij bekijken we dan de situatie en we maken de nodige afspraken om de bodemsanering uit te voeren.  

  

Als de bodemverontreiniging zich verspreid zou hebben tot bij de buren, pakken we sowieso ook dié grond aan. Het saneren van alle verontreinigde grond is immers voor iederéén een goede zaak. Met zijn allen maken we werk van een definitieve oplossing. Het is belangrijk dat de eigenaar van het perceel van de lekke mazouttank een aanvraag tot sanering indient, die Promaz dan tegelijkertijd zal proberen af te handelen.  

  

Moest u met uw buur of diens verzekeraar in conflict geraken over de vervuiling, dan zal Promaz u bijstaan om samen tot een oplossing te komen, die voor alle partijen bevredigend is.  

  

Wat een opluchting!  

Zijn uw buren bang dat uw bodemvervuiling ook hún grond heeft aangetast? Stel hen dan gerust, want Promaz pakt ook hún grond aan. Het saneren van álle verontreinigde grond is immers een kerntaak van Promaz.

Andere artikelsTerug naar overzicht
article

Doe het voor het milieu en uw portemonnee

Promaz komt te hulp, ook als u momenteel geen last heeft van de bodemverontreiniging. Het is immers goed om het probleem toch tijdig aan te pakken. Hier zijn alvast een paar sterke argumenten… 

Lees artikel
article

Promaz lost alle administratieve rompslomp op  

Promaz helpt u, want we kunnen de adminstratieve rompslomp gewoon van u overnemen. Want het klopt natuurlijk dat een bodemsaneringsprocedure een heel uitgebreid proces kan zijn. Maar wees gerust: Promaz staat u bij. We loodsen u zonder problemen door de verschillende fases van het proces. En da’s een hele opluchting! 

Lees artikel
article

U hebt géén probleem

Wees gerust, de vervuiling van uw bodem gaat u niet achtervolgen. Als u de hulp van Promaz inroept, doen we er alles aan om, binnen het wettelijk kader, uw kosten minimaal te houden. We gebruiken onze middelen prioritair voor saneringen. Op zoek gaan naar “schuldigen” is geen kerntaak van Promaz. 

Lees artikel
article

Wat gaat mij dat kosten?

Promaz zorgt ervoor dat u niet veel moet bijdragen aan de sanering van uw bodem. De bedragen variëren van 525 euro tot 3.525 euro exclusief btw. We spreken dus zéker niet over de honderdduizenden euro’s die zo’n bodemsanering kunnen kosten. En hebt u vroeger een bodemsanering zélf uitgevoerd en betaald? Dan kunt u dat bedrag zelfs terugvragen aan het fonds. 

Lees artikel
article

Wie komt er allemaal in aanmerking voor het Promaz-fonds?

Promaz helpt particulieren, bedrijven én instanties die geconfronteerd worden (of werden) met een bodemverontreiniging na lek in een mazouttank of -leiding. De enige voorwaarde? De mazouttank en leidingen moeten dienen voor de verwarming van personen in een gebouw. 

Lees artikel
Uw antwoord niet gevonden?

Geen paniek, u vindt het waarschijnlijk terug in onze FAQ

Vind het antwoord in de FAQ